Cooperació Pau i Solidaritat

El Pla Director de Cooperació, una eina de país

Aquesta setmana el Parlament de Catalunya ha aprovat definitivament el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2015-2018 després de mesos de debat amb el sector, amb experts i finalment amb els partits polítics. L’aprovació del Pla i per tant, l’acord per definir cap a on ha d’anar dirigida la política pública de cooperació, és per nosaltres una oportunitat per capgirar la tendència que malauradament els últims anys hem viscut de falta de voluntat política del Govern de la Generalitat i de disminució alarmant de recursos que ha patit aquest àmbit. És per això que des del primer moment en què es va començar a debatre, des d’ERC teníem molt clar que el Pla era i és una eina necessària i imprescindible i que calia millorar-la en el tràmit parlamentari per blindar-la.

Així que aquest ha estat el nostre paper en el tràmit d’esmenes: fer del Pla una eina útil al servei del sector i de les necessitats actuals, i que respongui a la responsabilitat amb què Catalunya ha d’actuar com a actor compromès amb la solidaritat internacional i la justícia i llibertat global. I a més a més, dotar-lo dels recursos mínims necessaris perquè no esdevingués paper mullat.

Gràcies a les aportacions d’ERC, el Pla que parteix d’una base d’enfocament estratègic basat en Gènere i Drets Humans, ha prioritzat els drets col·lectius, el repte de la governança democràtica i aprofundiment democràtic i l’enfortiment de sobiranies. Així mateix, hem volgut reforçar el pilar de la construcció i cultura de la pau, i a la vegada, dotar de més pes la sensibilització i l’aposta de l’Educació per al Desenvolupament, com a assignatura pendent que és saber-se explicar i treballar per la comprensió i corresponsabilització de la ciutadania.

Finalment, a través de la feina de negociació i constància d’Esquerra, s’ha aconseguit incorporar al Pla Director una sèrie de compromisos econòmics que parteixen d’un increment mínim de 25 milions d’euros per la Cooperació fins al 2018 i que, juntament amb altres acords, converteixen el Pla en una eina compromesa i útil.

Per això, i tot i saber que encara queda molt per situar la cooperació catalana al lloc que es mereix, no entenem les formacions polítiques que històricament han estat compromeses amb la cooperació i que han deixat passar l’oportunitat de contribuir a tirar endavant el Pla Director, només per qüestions electoralistes o tàctiques.

Nosaltres ho tenim clar: el Pla Director és una eina de país i no una eina de Govern. Per tant, el Pla ens pertany a tots i l’hem de fer valer, defensar i exigir-ne el desplegament. Així ho hem fet, i així ho farem. Amb el compromís fer de la cooperació una política d’Estat.


Marta Vilalta
Diputada al Parlament de Catalunya
Esquerra Republicana