Unió Europea i el Món

Les minories enriqueixen Europa!

Per què el català no és reconegut a la UE i què podem fer per canviar-ho?

Loránt Vincze
Loránt Vincze
Actualment hi ha vora 90 llengües autòctones parlades a Europa, però la UE només protegeix les 24 llengües que tenen estatus d’oficialitat a la UE. Si bé la diversitat cultural i lingüística és considerada com un valor fonamental de la UE, a la pràctica Brussel·les manté un enfocament molt limitat respecte a aquesta qüestió. El lema “Units en la diversitat” es refereix exclusivament a la diversitat de les llengües oficials de la UE, mentre que les altres llengües i cultures europees són ignorades. Totes les llengües són part fonamental del patrimoni cultural europeu i, en conseqüència, necessiten reconeixement i protecció.

A dia d’avui hi ha 50 milions de ciutadans de la UE que parlen una llengua no oficial de la UE o pertanyen a una minoria nacional. Som diferents en molts aspectes, però tenim objectius comuns: tots volem ser iguals, tots volem protecció per a la nostra llengua i cultura, tots volem garanties perquè ningú pugui prendre els nostres drets. A aquest efecte, la iniciativa legislativa europea “Minority Safepack” és un instrument adequat per començar a treballar envers l’assoliment d’aquests objectius. Es tracta d’una iniciativa coordinada per l’organització que presideixo, la Federal Union of European Nationalities (FUEN), que és la xarxa europea més gran en matèria de defensa dels drets de les minories nacionals i lingüístiques d’Europa.

Quines mesures proposa Minority Safepack? Partint del principi que totes les llengües europees han de tenir els mateixos drets, exigim a la UE que aprovi una Recomanació que estableixi una sèrie de practiques per protegir la diversitat cultural i lingüística a tots els estats membres, amb un èmfasi particular en garantir l’ús de les llengües pròpies a totes les àrees de l’administració pública, serveis públics, educació, cultura, administració de justícia, mitjans de comunicació, sanitat, comerç i consum (inclòs l’etiquetatge). La iniciativa requereix a la UE que aboleixi qualsevol criteri que exclogui les llengües no oficials de la UE dels seus programes de finançament públic. Així mateix, s’estableix la creació d’un Centre de la Diversitat Lingüística finançat per la UE que hauria de vetllar per la promoció de la diversitat lingüística a tots els nivells. En el terreny audiovisual, la iniciativa proposa abolir les barreres digitals dins la UE per possibilitar que totes les comunitats lingüístiques puguin rebre els senyals audiovisuals en la seva llengua sense que les fronteres entre estats membres puguin ser un impediment. Per al cas de la llengua catalana, aquesta mesura podria tenir efectes molt positius de cara a garantir que les emissions de TV3 puguin arribar sense restriccions a la Catalunya Nord, l’Alguer i també als territoris del domini lingüístic que pertanyen a l’Estat espanyol.


En resum, la iniciativa Minority Safepack pot comportar millores per als drets dels parlants de llengües com el català o el basc. Per aconseguir els objectius plantejats, necessitem assolir un milió de signatures abans de l’abril de 2018. Moltes organitzacions s’han unit arreu d’Europa per assolir aquesta fita i, a hores d’ara, hem aconseguit recollir vora 700.000 signatures. Per cert, veureu que a la pàgina habilitada per la Comissió Europea per recollir signatures el català i el basc no hi ha estat inclosos degut al seu estatus no oficial a la UE. Ja és l’hora que aquestes pràctiques canviïn! Creiem fermament que els parlants de llengües grans i fortes com el català o basc poden assumir un rol de lideratge en aquesta recollida de signatures. En conseqüència, us convido a unir-vos a la nostra causa i signar la iniciativa al nostre lloc web:

http://www.minority-safepack.eu/main/setlanguage/catalan

O directament al lloc web que la Comissió Europea ha habilitat a aquest efecte (nota: el nombre de signatures comptabilitzat al web no inclou les que han estat recollides en paper): https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/#/

Gràcies i salutacions,

Loránt Vincze
FUEN President