Unió Europea i el Món

Tractat Africà de Lliure Comerç Continental

Jordi VIlanova
Jordi VIlanova
Reunits a la capital ruandesa Kigali, els representants de 44 països africans van signar el 21 de març el Tractat Africà de Lliure Comerç Continental (TALCC/AfCFTA) que crearà un mercat únic des de la Ciutat del Cap al Caire i de Mogadiscio a Dakar, eliminant els aranzels transfronterers i permetent la lliure circulació de béns i serveis, augmentant la prosperitat a l'Àfrica.

El president Ramaphosa de Sud-Àfrica va qualificat l’acord com a un «nou dia per l’Àfrica». Ara bé, el president Buhari de Nigèria es va retirar adduint la necessitat de fer consultes, tot i piular Sent l’economia més important i el país més poblat de l’Àfrica, ens comprometem a garantir que tots els acords comercials que signem siguin beneficiosos per a la prosperitat del continent a llarg termini”.

El comerç entre la majoria de països de l’Àfrica és extremadament difícil, ja que el continent acull 55 espais normatius distints, i és generalment més fàcil comerciar amb la UE o la Xina que entre ells. Aquesta dificultat normativa es veu agreujada per la manca de connexions logístiques eficients entre la majoria de països, en què fins i tot moltes rutes de vol passen per Europa. El comerç entre països de l’Àfrica només va representar el 2016 el 17,6% de les exportacions totals del continent, segons el diari Mail & Guardian.

Queden molts mesos, o fins i tot anys de negociacions difícils, però aquest podria ser el començament d’una revolució econòmica a l’Àfrica, i una gran oportunitat de penetració en aquell mercat per a empreses catalanes, ja que el fet d’unir normatives i regulacions fa més factible llur compliment si no es té les dimensions de recursos de la grans corporacions europees i nord-americanes, i sobre tot les xineses que estan invadint el continent.

Les empreses catalanes han tingut cert èxit en la localització de plantes productives al nord d’Àfrica. Un espai unificat africà podria presentar oportunitats comercials per a aquestes i per als centres productius de casa, més enllà del Magrib.


Jordi Vilanova
Sectorial d'Unió Europea i Política Internacional
Esquerra Republicana
internacional@esquerra.cat


Referències:

Article de Simon Allison al Mail & Guardian:
https://mg.co.za/article/2018-03-22-africas-free-trade-fairy-tale
Llistat de signataris del TALCC/AfCFTA:
https://au.int/sites/default/files/pressreleases/34033-pr-afcfta_indication_of_signing_authority_.pdf
FAQS sobre el TALCC/AfCFTA compilat pel Centre de Polítiques Comercials Africanes (African Trade Policy Centre), la Comissió Econòmica per a l’Àfrica (Economic Commission for Africa) i la Comissió de la Unió Africana (African Union Commission):
https://au.int/sites/default/files/documents/33984-doc-qa_cfta_en_rev15march.pdf