Unió Europea i el Món

Catalunya com a estat independent dins la UE doblaria la seva representació

El candidat d'Esquerra Republicana a la presidència de la Generalitat, Oriol Junqueras ha explicat avui en un acte celebrat a la Plaça Europa de l'Hospitalet que "la posició d'una Catalunya independent dins la UE, segons un estudi internacional, podria significar doblar la representació parlamentària, dels 7 actuals eurodiputats a 15".  També significaria estar representada per ella mateixa en els màxims òrgans executius de la Comissió Europea: al Consell Europeu, format pels caps d’estat i de govern, així com al Consell de la Unió Europea, format pels ministres dels estats membres de l’àmbit ministerial que es reuneixi.

Oriol Junqueras, ha destacat la tasca d'ERC a nivell internacional i que fins ara ha permès d'obtenir el suport de diferents formacions polítiques i ha presentat avui la resposta del govern de la República d'Irlanda a la pregunta que va formular al Ministre d'Afers Exteriors el diputat del Sinn Féin Sean Crowe sobre el dret a decidir dels catalans obtenint la resposta que És competència del poble de qualsevol país de la UE decidir els mecanismes pel seu funcionament democràtic i no seria apropiat que comentés tal procés de qualsevol país. La resposta signada per Eamon Gilmore,esdevé un aval al procés cap a la independència de Catalunya. Junqueras assegura que "si el suport internacional no és més explícit és perquè el Govern de Catalunya mai ha utilitzat explícitament la paraula d'independència".

El candidat d'ERC ha insistit en reclamar claredat per part de tots els partits polítics, en especial per part de CiU, perquè sigui possible teixir complicitats internacionals en favor que els catalans puguin exercir el seu dret a l'autodeterminació de manera democràtica i pacífica.

Conscients que la política internacional jugarà un paper cabdal aquesta propera legislatura, el programa electoral d'Esquerra marca les següents prioritats:
  1. Crearem una Conselleria d’Afers Exteriors que creï les complicitats necessàries per al reconeixement internacional de la República Catalana i centralitzi els diversos organismes existents que treballen per a la internacionalització econòmica, cultural, turística, etc. A més la Conselleria coordinarà totes les matèries d’àmbit internacional amb la resta de Departaments.
  2. Reforçarem i racionalitzarem l’actual xarxa de delegacions perquè absorbeixin tots els organismes de representació exterior existents (ACC1Ó, Agència de Turisme, ICEC, Institut Ramon Llull, ACCD, etc.) i ampliarem aquesta xarxa amb noves delegacions al Magrib, a l’Amèrica Llatina, a l’Àsia i als països que es considerin estratègics per raons econòmiques i polítiques.
  3. Cal que la Delegació del Govern de la Generalitat davant de la Unió Europea assumeixi un paper determinant en la defensa i promoció dels interessos i aspiracions de Catalunya davant de les institucions europees.
  4. Situarem Catalunya en el mapa geopolític internacional i bastirem aliances amb els principals actors europeus i mundials per obtenir el seu suport en el procés de Catalunya cap a la independència.
  5. Definir i implementar programes de visitants internacionals adreçats a personalitats i generadors d’opinió estrangers, fomentar programes d’atracció de científics i investigadors perquè realitzin estades de recerca a Catalunya i optimitzar els programes d’intercanvi de joves estudiants o professionals, de manera que quan els seus protagonistes retornin al seu país d’origen puguin transmetre adequadament la realitat de Catalunya
  6. Aprovar una nova llei de la Catalunya exterior que contempli tots els aspectes referits a aquesta presència catalana arreu del món.