Cooperació Pau i Solidaritat

Cooperació: una acció exterior participativa i compromesa

Les principals ONGs de cooperació internacional han promogut el document “Per una acció exterior de Catalunya participativa i compromesa”.
L’objectiu últim és fer de Catalunya un nou estat que aspira a la internacionalització basada en el diàleg i en l’entesa solidària amb tots els pobles del món per tal de construir plegats unes relacions internacionals justes, on es globalitzin els drets econòmics, els drets socials i culturals, els drets humans i els drets de tots els pobles.
El bagatge construït durant dècades per organitzacions i entitats que treballen en diferents xarxes internacionals ha donat a Catalunya una presència activa internacionalment en els moviments socials més dinàmics. Tenim més de 250 entitats catalanes reconegudes internacionalment i són presents com a delegació catalana en els seus respectius sectors.

Ara, aquestes organitzacions es posen a disposició per enfortir l’acció exterior de Catalunya al món posant èmfasi en la vocació solidària, tenint present la trajectòria de dimensió social del treball dut a terme.

Les entitats signants del manifest assenyalen que l’actual crisi econòmica i financera internacional afecta la cooperació i l’acció exterior, amb dràstiques reduccions pressupostàries. Per això es comprometen a impulsar un procés de redefinició del sector al mateix temps que a promoure la sinergia entre entitats amb l’objectiu de donar a conèixer a la ciutadania les causes profundes d’aquesta crisi. Alhora, demanen a tots els poders polítics que facin el màxim d’esforç per combatre les situacions de pobresa que generen exclusió social i a promoure condicions de vida dignes per a tothom, tant nacionalment com internacionalment.

Finalment, consideren que l’acció exterior de Catalunya ha de promoure la política pública de cooperació al desenvolupament de qualitat. Una política que ha de ser compromesa i transformadora, per un món més just i solidari, contribuint a l’eradicació de la pobresa i a la denuncia de les causes que l’originen. Totes les actuacions les ha de guiar el principi de coherència de polítiques, i així ser conseqüents amb la voluntat solidària del poble de Catalunya.
El document sencer està disponible a l’enllaç: http://bit.ly/150p0Zr


(foto: ERC és present a la Xarxa Mundial pels Drets Col·lectius dels Pobles, reunida al Parlament europeu)