Unió Europea i el Món

Un independentista al front de la Diplomàcia Pública Catalana

Ja hem dit moltes vegades que les relacions internacionals seran clau en el procés d’autodeterminació que s’ha engegat a Catalunya. És vital, i així ho hem remarcat sempre des d’Esquerra Republicana, que cal treballar tant pel coneixement com pel reconeixement de Catalunya al món.

L’exercici d’una potent diplomàcia pública és vital per tal d’aconseguir aquests dos objectius.

Per aquest motiu, des d’Esquerra ens felicitem que la nova persona responsable de la Diplomàcia Pública catalana sigui una persona declaradament independentista, amb experiència en afers exteriors i europeus i amb la voluntat política de fer del Patronat Catalunya Món - Consell de la Diplomàcia Catalana (PCM-Diplocat) un òrgan eficaç que acompanyi la feina d’una acció exterior ambiciosa i desacomplexada amb una estratègia potent per tal d’influir positivament l’opinió pública internacional.

PCM-Dipocat posicionarà la imatge, la reputació i la projecció internacional de Catalunya mitjançant l’exportació de coneixement, actius, valors únics i experiència en aquells àmbits en què excel·leix i pot ser útil al món. L’acompliment d’aquesta missió repercutirà directament en una major atracció d’inversions, coneixement, institucions i persones, i la generació d’una opinió pública positiva a l’exterior. Estableix relacions de confiança al món. 

L'objectiu de PCM-Diplocat serà informar els principals decisors polítics i econòmics a nivell europeu i internacional del procés democràtic que s'ha iniciat a Catalunya.

Els 6 objectius estratègics del PCM-Diplocat són:
 
Donar suport a l’estratègia de diplomàcia pública del Govern.
Consensuar la marca Catalunya i impulsar el seu posicionament a l’exterior.
Fomentar el coneixement de Catalunya i els seus actius i valors únics a l’exterior.
Promoure la vinculació de Catalunya amb organitzacions internacionals.
Impulsar la participació de la societat civil catalana en les activitats de diplomàcia pública.
Fomentar la formació en diplomàcia pública per tal de sensibilitzar i millorar la capacitat d’internacionalització de la societat catalana.


Elisabet Nebreda
Secretària Nacional de Política Internacional