Unió Europea i el Món

Per això (també) vull un estat

Serem un estat perquè ho volem. Perquè ho vol la majoria del poble de Catalunya. És així de senzill.

Però cadascú vol aquest estat per motivacions no sempre coincidents. En el meu cas, els motius per voler un estat són molts i variats. I d’entre aquests motius, també hi ha els següents.

Vull un estat per poder construir de primera mà una Europa federal. Per lluitar perquè les institucions comunitàries siguin plenament democràtiques, amb un Parlament que tingui el poder que mereix i sigui el controlador ciutadà de la resta de poders, amb una Comissió escollida que actuï com un govern independent de les estats membres. Vull un estat que impulsi la creació dels Estats Units d’Europa.

Vull un estat per poder construir un ordre internacional més just i solidari. Que s’impliqui en actuacions de justícia internacional i lluita contra la violència i la delinqüència internacionals; que lluiti contra el canvi climàtic, i que sigui el primer que treballi per una governança mundial democràtica.

Vull un estat que es comprometi a liderar unes noves relacions euromediterrànies. Un estat que no sigui com espectador passiu davant els drames de la immigració desesperada de milers de persones, sinó que treballi per fer del mediterrani un pont de convivència i no una frontera de desesperació.

Tots aquests també són els meus motius per voler que Catalunya sigui un estat.


Bernat Costas
President de la comissió sectorial d'Unió Europea i Política Internacional
Esquerra Republicana