Unió Europea i el Món

Sí a una República Catalana en una Europa federal

Marie Kapretz
Marie Kapretz
No a una Unió Europea (UE) de dos blocs amb membres nucli i membres de la perifèria. No a una regió amb dèficit d’inversions i dèficits pressupostaris. No a un model d’Europa amb països de primera i de segona categoria

L’esclat de la bombolla immobiliària a l’estat espanyol va ser un exemple de com l’endeutament dels anomenats països de la perifèria va acabar afectant als seus ciutadans i a les regions dependents de la política del govern central. El seu principal auxili era la banca. Ha dominat una política nacional mancada d’inversions ben planificades i orientades al creixement, s’han repetit directives que fomenten la devaluació interna imposada a base de la reducció sistemàtica dels salaris. Al caràcter de perifèria, s’hi associa, a més, una imatge de regions provincianes i allunyades de les decisions i taules de negociació comunitàries dels 28 estats membres.

SÍ a una República membre de ple dret dins de la UE, a una Catalunya econòmica, social i políticament estratègica, a un país pròsper fonamentat al 100% en els valors europeus

En aquest sentit, una Catalunya independent seria capaç de gestionar els seus propis pressupostos i dissenyar una política d’inversions orientada al creixement econòmic sostingut i integrador que la convertiria en un país pròsper dins de la família europea i que podria corregir dèficits existents en el mercat. Els seus pilars: la nova economia del coneixement, els serveis de qualitat a les persones, les exportacions i les inversions estrangeres.
 
La República catalana es convertiria en estratègicament clau per a empreses multinacionals i per a la resta de països de la UE, tant per la seva situació geogràfica com pel seu nivell de benestar social i econòmic. El Financial Times va considerar Catalunya la millor regió del sud d’Europa per invertir el 2016 i 2017. Una Catalunya independent podria assegurar una millor gestió de la seva xarxa de comunicacions i transport entre el nord i el sud d’Europa, i entre la UE i els països veïns del sud.  Seria un node dinamitzador de l’economia del sud i del conjunt dels 28.  
 
 
Marie Kapretz
Sectorial Unió Europea i Política Internacional
Esquerra Republicana
internacional@esquerra.cat

Vols saber-ne més? Visita la República que farem