Cooperació Pau i Drets Humans

100 dies responsables al 100 %: fent un primer balanç en cooperació al desenvolupament

100 dies responsables al 100 %: fent un primer balanç en cooperació al desenvolupament
100 dies responsables al 100 %: fent un primer balanç en cooperació al desenvolupament

Doncs si, sembla que ja portem uns 100 dies, i hem volgut aprofitar el canvi per donar un nou impuls a la cooperació en el marc d’un govern cohesionat i amb un lideratge molt clar

La cooperació és una de les línies mestres d’aquest govern. I com no pot ser d´una altra manera, ho seguirà sent ja que en un context internacional com l´actual, complex i inestable, ara més que mai, les polítiques públiques tenen un rol essencial per contrarestar els efectes de la crisi en les persones i col·lectius més vulnerables i contribuir a construir societats més resilients, defensar la pau i els drets humans.  Catalunya ha de reforçar el seu compromís i responsabilitat envers els reptes globals i és per això que ens cal fer més cooperació i millor cooperació.

I com podem resumir el canvi de ruta que des d´octubre del 2022 hem impulsat des de cooperació? Doncs en primer lloc, si volem que la política de cooperació sigui una política de govern i sobretot de país, hem hagut de reconstruir els consensos bàsics, establir complicitats, obrir espais de participació, debat i intercanvi constructiu amb els actors socials, els nostres aliats i socis, i també amb els representants dels diferents grups parlamentaris. Tenim clar que no podem deixar ningú enrere, i que necessitem la complicitat de tothom per recuperar  els elements bàsics d´una política de país en línia amb què es va consensuar la Llei de cooperació del 2001. I és així com ho hem deixat plasmat en la proposta de Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026.

En aquest canvi de rumb hem tingut una gran aliada, que ha estat el lideratge d´una consellera que personalment ha agafat el compromís de reunir-se i d´escoltar els actors de la cooperació per restablir espais de diàleg amb les principals plataformes de representació del sector de les ONGs, fent una escolta activa i empàtica de les reivindicacions, algunes històriques, del sector de les ONGs, o  duent a terme una relectura del Pla Director de la cooperació perquè s´havia arribat a un cert blocatge amb el sector i paral·lelament analitzant com arribar al 0,7 del pressupost de la Generalitat destinat a ajuda oficial al desenvolupament.

"I es així com durant aquests primers 100 dies hem enfocat la nostra feina: comprometent-nos amb la gent, amb  les nostres entitats, socis i aliats, amb les persones i col·lectius, sense oblidar ningú.

Tal i com la companya Marta Vilalta va dir i reiterar  en el Congrés nacional el passat dissabte 28 de gener, construir consensos no és renunciar. Alguns poden pensar que si, però si volem ser útils a la gent i al sector de la cooperació,  no podem deixar ningú de banda: hem d´estar al costat i escoltant al sector i estar amatent a les necessitats de tothom. Cal saber escoltar  i acceptar allò que  els nostres socis i aliats poden proposar-nos i que beneficien a totes i tots, però això no vol dir que deixem de ser crítics. La crítica ha de ser constructiva, conjunta, per tal d´avançar, de continuar endavant per millorar i ser persistents per poder generar més oportunitats per la cooperació: en definitiva per saber respondre a les persones i construir oportunitats de futur.

I es així com durant aquests primers 100 dies hem enfocat la nostra feina: comprometent-nos amb la gent, amb  les nostres entitats, socis i aliats, amb les persones i col·lectius, sense oblidar ningú, sense oblidar cap territori. Perquè hem tingut clar des del primer dia que la cooperació la fem totes i tots: des de Lleida fins a l´Ebre, des de les institucions públiques fins les universitats, sindicats, etc, des de les grans ONGs fins les més petites basades en el voluntariat. Totes i tots. Generant oportunitats i espais per tothom, posant a l’agenda política la cooperació al desenvolupament. Per continuar treballant per una cooperació republicana, feminista, útil, creïble i al servei de tothom.

Tal i com la companya Marta Rovira ens va recordar, la política no està de moda i per tant hem de ser nosaltres els que hem d’apropar-nos a la gent, al sector. Doncs així ho farem, no oblidant la vocació de servei públic que hem de sempre tenir.

 

Yoya Alcoceba

Secretaria General de la Comissió Sectorial de Cooperació, Pau i Drets Humans